ทน.ชร. ร่วมเฝ้ารับ – ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ในหัวข้อ “ต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ใน

โดยเทศบาลนครเชียงราย ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ในเวลา 08.40 น. และ เฝ้าส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เวลา 13.40 น.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.