เทศบาลนครเชียงรายร่วมขับเคลื่อนด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

15

วันที่ 8 ต.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนางสาววรรณพัชร จินดาขัด รก.กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงราย โดยมีนางสาวอโนทัย ไชยแสนชมภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รก.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ประธานการประชุม”การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย” พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน ณ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.