เทศบาลนครเชียงรายร่วมสุ่มตรวจหาสารเสพติดผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทาง

28

วันที่ 25 ต.ค.62 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครเชียงราย (ศอ.ปส.ทน.ชร.) เจ้าพนักงานฝ่ายตำรวจสถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงรายผู้ตรวจการขนส่งทางบก พนักงานเจ้าหน้าที่งานสถานีขนส่ง สุ่มตรวจหาสารเมทเเอมเฟตามีน ในกลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทาง ภายในพื้นที่เขตสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงราย เเห่งที่ 1 เทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชนในระหว่างการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ใด้ทำการสุ่มตรวจทดสอบหาสารเสพติด ด้วยชุดตรวจเมทเเอมเฟตามีนในปัสสาวะ ซึ่งผลิตโดยองค์กรเภสัชกรรม Lot No. U 580130 สุ่มตรวจจากผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทาง จำนวน 7 ราย ผลการตรวจไม่พบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะผู้ที่ถูกสุ่มตรวจทุกราย และการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.