“เทศบาลนครเชียงรายเตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ปี 2563”

37

วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นำเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงรายศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2563 ณ เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.