“ชมรมดาราศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมสัปดาห์ดาราศาสตร์”

51

วันที่ 16 พ.ย.62 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กล่าวว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ร่วมกับชมรมดาราศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมสัปดาห์ดาราศาสตร์ให้กับนักเรียน กิจกรรมประกอบด้วย สันทนาการ การตอบคำถามทางดาราศาสตร์ บิงโกดาราศาสตร์ สังเกตกลุ่มดาวและดวงจันทร์ประดิษฐ์โมเดล ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.