“เปลี่ยนชุมชน ให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” และตลาดเกษตรกร

26

วันที่ 23 พ.ย.62 นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานการเปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ร่วมกับเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ตามแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อประกอบอาชีพและการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังและมีหน้าที่ในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ จึงเล็งเห็นว่า การนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว จะได้เป็นช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.