เชียงรายยอดดอยอากาศหนาว -1 เกิดน้ำค้างแข็ง หลายพื้นที่

248

วันที่ 8 ธ.ค.62 สภาพอากาศ ที่หนาวเย็น ถึงเย็นจัด อย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดย สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงราย ต่ำสุด 6.6 องศาเซลเซียส ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ด้านที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย วัดได้ 5.4 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยประมาณ -1 ถึง 4 องศาเซลเซียส

จากสภาพาอากาศที่หนาวเย็นจัด ทำให้เกิดแม่คะนิ้ง หลายพื้นที่ ทั้ง อำเภอพาน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอเวียงป่าเป้า โดยที่อำเภอเวียงป่าเป้า ผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อว่า “ที่พักสงฆ์ ตุสิตาผาโง้ม บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 8 ต้าบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย” ได้โพสภาพแม่คะนิ้งบนยอดหญ้า และหลังคารถ พร้อมกับข้อความว่า ซึ่งมีข้อความว่า “ดอยผาโง้มหนาวไหม ตอบด้วยภาพละกัน ดอยผาโง้มป่าเมี้ยงห้วยไคร้เวียงป่าเป้า เชียงราย” ด้าน บ้านนาโต่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อว่า “Ponggasor Tomsak” ได้โพสภาพพร้อมคลิป น้ำค้างแข็งบนยอดหญ้า ที่เห็นได้เป็นบริเวณกว้าง สะท้อนแสงอาทิตย์อย่างสวนงาม

ด้านนายประจญ ปรัชสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในช่วงนี้อากาศหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วทางจังหวัดเองก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการสอดส่องดูแลเพื่อให้ระวังเรื่องของภัยหนาว แม้ว่าจะยังไม่มีผลกระทบต่อภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็ตาม และยังให้ระวังเกี่ยวกับการจุดไฟเผาเพื่อพิงบรรเทาความหนาว เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้มีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้ง ทหาร ตำรวจ ตชด. และฝ่ายปกครอง ที่อยู่ในพื้นที่คอยดูแล และอำนวยควมสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่บนเขาสูงอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อควมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ขอบคุณภาพแม่คะนิ้ง จาก FB:ที่พักสงฆ์ ตุสิตาผาโง้ม และ FB:Ponggasor Tomsak

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.