16 สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมกิจกรรม “Everyday Say No Plastic Bags” งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

36

วันที่ 24 ธ.ค. 62 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงราย สาขา 2 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมกิจกรรม “Everyday Say No Plastic Bags” งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ร่วมกับ 16 สำนักสิ่งแวดล้อมภาค และจังหวัดเชียงราย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และห้างร้านต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย เช่น บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน แม็คโคร บมจ.ธนพิริยะ โฮมโปร ไทวัสดุ ร้านกาแฟอเมซอน BTS Watsons Boots ได้ร่วมจัดกิจกรรม “Everyday Say No Plastic Bags” งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และพร้อมใจกันแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ร่วมกับห้างร้านต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย

โดยมีนายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ และนางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยมีผู้เข้าร่วมจากผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆ เครือข่าย ทสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในจุดต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขา 2 บ้านดู่ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เตรียมตัวให้พร้อม ในการเลิกใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นี้เป็นต้นไป กิจกรรมดังกล่าวห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศจะพร้อมใจกันร่วมกิจกรรม “Everyday Say No Plastic Bags” งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เพื่อเป็นการลดขยะพลาสติก ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ในระดับโลก ที่นานาชาติให้ความสำคัญและถูกหยิบยกขึ้นมาหารือ เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นนี้

จากข้อมูลสถาบันพลาสติก พบว่าในปี 2559 มีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในประเทศไทยจำนวน 45,000 ล้านใบต่อปี ในจำนวนนี้กระจายสู่ผู้ใช้ 3 กลุ่มหลักได้แก่ ( 1. ) ตลาดสดเทศบาลและเอกชน แผงลอยจำนวน 18,000 ล้านใบ หรือร้อยละ 40 ( 2. ) ร้านขายของชำจำนวน 13,500 ล้านใบ หรือร้อยละ 30 และ ( 3. ) ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อจำนวน 13,500 ล้านใบ หรือร้อยละ 30

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.