เทศบาลนครเชียงรายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มจุดเช็คอินรถราง2เส้นทาง22จุดเช็คอิน 

8

14 ธ.ค.62นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย พระอธิการสุวรรณ บัสทิโต เจ้าอาวาสวัดสันปากอไทยใหญ่ และพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยวโดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเทศบาลนครเชียงราย สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายรองรับนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากมาย มีการพัฒนาสู่การเป็น “เมือง Smart City”ต่อไปในอนาคต

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

ทั้งนี้ “รถรางแอ่วเมือง วิถีชีวิตชุมชน” ได้เพิ่มจุดวัดป่าก่อไทยใหญ่อีก 1 จุดเช็คอินเพื่อเป็นพลังสำคัญในการร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาชุมชน พัฒนาการท่องเที่ยว และสามารถสร้างรายได้ของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.