สุ่มตรวจหาสารเมทเเอมเฟตามีนในกลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทาง

8

วันที่ 17 ม.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายประพันธ์ ช่างแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครเชียงราย (ศอ.ปส.ทน.ชร.) ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สุ่มตรวจหาสารเมทเเอมเฟตามีน ในกลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทางภายในพื้นที่เขตสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงราย เเห่งที่ 1 เทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชนในระหว่างการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ใด้ทำการสุ่มตรวจทดสอบหาสารเสพติด ด้วยชุดตรวจเมทเเอมเฟตามีนในปัสสาวะ ผลการตรวจไม่พบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะผู้ที่ถูกสุ่มตรวจทุกรายและการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในภาพอาจจะมี 4 คน

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.