เทศบาลนครเชียงรายร่วม”จิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า”ประจำปี 2563

10

วันที่ 21 ม.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรม
“จิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า” ประจำปี ๒๕อ๓ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรม “จิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า” ประจำปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแนวทางตามแผนปฏิบัติการ และเพื่อให้ประชาชนทั้ง 18 อำเภอจังหวัดเชียงรายมีส่วนร่วมในการสกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.