ความสำเร็จที่พี่น้องชาวเทศบาลนครเชียงรายร่วมกันสร้างขึ้นมา

18

วันที่ 26 ม.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอเชิญชวนชาวเชียงรายทุกท่าน เข้าชมซุ้มนิทรรศการ ที่ทางเทศบาลนครเชียงราย จัดแสดงในงาน”พ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด จังหวัดเชียงราย” ที่ฝูงบิน 416 เชียงราย ระหว่างวันที่ 26 มกราคม จนถึง 4 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งภายในซุ้มนิทรรศการ ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้นำผลงานที่พี่น้องชาวเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ช่วยกันผลักดันจนได้รับรางวัลอันดับต้น ๆ ของประเทศ มาจัดแสดง ให้ทุกท่านได้ชื่นชมในการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว รวมทั้งผลงานด้านต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จเรื่องของการท่องเที่ยว จึงอยากให้ทุกท่านได้แวะเข้าเที่ยวชม เพื่อเป็นกำลังใจให้เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าทำเมืองแห่งนี้ให้เมืองแห่งความสุขตลอดไป

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.