ไทย-เมียนมา ร่วมกันทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ป้องกันไฟป่า และฝุ่น PM2.5

28

เวลา 10.00 น.วันที่ 4 ก.พ.63 ที่ฐานปฏิบัติการผาช้างมูบ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พันเอกชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเมียนมาร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพระราชทานพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน” ประจำปี 2563 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ทั้ง 2 ประเทศ

เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ โดยในกิจกรรมมีการจัดตรวจสุขภาพประชาชน โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช และจัดนิทรรศการในการป้องกันและจัดการไฟป่า

จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธี ได้เดินขบวนรณรงค์ ทำแนวกันไฟตลอดเส้นทาง ตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นสันเขาเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย และเมียนมา ตั้งแต่ อ.แม่ฟ้าหลวง จนถึง อ.แม่สาย เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูแล้งนี้

พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแนวกันไฟ 2 แผ่นดินจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยในช่วงแรกได้รับความร่วมมือเพียงจำนวนไม่มากแต่ผลของการจัดกิจกรรมทำให้ปริมาณไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ลดลง จึงได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและมีผู้เข้าร่วมมากขึ้นทุกปี ซึ่งทั้งชาวไทย และเมียนมาที่เป็นหมู่บ้านคู่ขนานมาร่วมกิจกรรรมร่วมกัน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.