ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายแก้ไขปัญหาหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง

13

5 ก.พ.63 นายอัครพันธ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กับทางเทศบาลนครเชียงรายในการขอความร่วมมือการงดเผาในช่วงฤดูแล้ง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าสืบเนื่องจากในฤดูแล้งของทุกปี ในเขตจังหวัดเชียงรายประสบปัญหาหมอกควันจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งก่อให้เกิดกลุ่มควันลอยปกคลุมในพื้นที่ และเกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการคมนาคมขนส่งทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับทัศนวิสัยในการมองเห็น และความปลอดภัยค้นการปฏิบัติการบิน ตลอดจนผลกระทบ
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างมากเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่ออากาศยานที่ทำการบิน ขึ้นลง ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร) รวมทั้งเพื่อคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยของชุมชน จึงขอความร่วมมือท่านในการรณรงค์ ดังนี้

1. ให้งดการเผาในที่โล่งทุกประเภท ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ ที่รกร้างว่างเปล่าพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สองข้างทาง และการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดฝุ่นละออง

2. ขอให้งดการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น, แสง, รังสี, เสียง, ความร้อน,สิ่งมีพิษ, ฝุ่นละออง, ขี้เถ้า จนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยในบริวณใกล้เคียง อันได้แก่ การเผาเศษวัสดุในครัวเรือน วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตลอดจนวัชพืชต่างๆ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.