“Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส”

5

7ก.พ.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายได้มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ออกร่วมปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รวมทั้งทำความสะดวกเก้าอี้นั่งภายในสถานีขนส่งแห่งที่ 1 ที่เชื่อมโยงกับอำเภอต่างๆ ใน จ.เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับคนขับรถที่ต้องให้บริการผู้โดยสารเป็นประจำทุกวัน ขณะที่พบว่าประชาชนทั่วไปที่ไปใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ ต่างสวมใส่หน้ากากอนามัยกันโดยถ้วนหน้า

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.