เทศบาลนครเชียงรายเร่งกำจัดวัชพืชขุดลอกคูคลอง

11

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองช่างเทศบาลนครเชียงราย ขุดลอกคูคลอง ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช บริเวณลำเหมืองศรีทรายมูล ซึ่งเป็นลำเหมืองที่ไหลลงร่องน้ำร่องปลาค้าวแล้วไหลลงลำน้ำกกต่อไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงรายเร่งกำจัดวัชพืชและขุดลอกคูคลองใน 65 ชุมชนเพื่อฟื้นคืนความสมบูรณ์และเป็นการแก้ไขความตื้นเขินของให้กับคูคลองแต่ละพื้นที่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.