ดูหนังต้อนรับ ปิดเทอม ราคา 40 บาท!! เฉพาะวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 เท่านั้น!!

27

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรสาขาของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เฉพาะ 119 สาขาต่างจังหวัดที่ร่วมรายการ (ยกเว้น กรุงเทพฯ – ปริมณฑล, เชียงใหม่)

เงื่อนไข
• ราคาบัตรชมภาพยนตร์ 40 บาท / 1 เรื่อง (ภาพยนตร์ Bloodshot จักรกดเลือดดุ เเละ ภาพยนตร์เข้าใหม่วันพุธ ไม่เข้าร่วมรายการ)
• ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรสาขาของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ เฉพาะเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 119 สาขาต่างจังหวัดที่ร่วมรายการ (เฉพาะสาขาต่างจังหวัดที่ร่วมรายการเท่านั้น ยกเว้น กรุงเทพฯ – ปริมณฑล, เชียงใหม่)
• เวลาการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ขึ้นอยู่กับเวลาเปิดให้บริการของศูนย์การค้านั้นๆ
• โปรโมชั่นนี้ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
• เฉพาะที่นั่งปกติ และที่นั่งฮันนีมูน
• เฉพาะระบบปกติ และโรงภาพยนตร์ปกติเท่านั้น (ระบบพิเศษไม่ร่วมรายการ IMAX , 4DX , Screen X , 3D และ Kids Cinema)
• โปรโมชั่นนี้ ใช้ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ในวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 เท่านั้น
• ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 เท่านั้น
• โปรโมชั่นนี้ ไม่ร่วมกับการซื้อแบบ Advance Ticket
• โปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมกับผู้ประกอบการค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของเมเจอร์ ซีนีเพล็ก กรุ้ป
• โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด รายการส่งเสริมการขาย และโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• โปรโมชั่นนี้ไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม เเละไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

**บริษัทสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏ การสื่อสารอื่นใดจะต้องกระทำโดยถูกต้อง และไม่เป็นการก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือ ความ เสียหายแก่บริษัท ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท และต้องอ้างอิงถึงฉบับที่และวันที่ในเอกสารฉบับนี้ของบริษัทโดยชัดแจ้ง**

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/Movie40Baht
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

#ดูหนังต้อนรับปิดเทอม #ดูหนัง40บาท #เมเจอร์ฉลองปิดเทอม #MajorCineplex #MajorGroup

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.