เชียงรายล้างขนส่ง- ตลาด ปิดจุดผ่อนปรน-ช่องธรรมชาติ ป้องกันโควิด -19

573

วันที่ 18 มี.ค.63 ที่ตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดได้ปิดตลาด 1 วัน เพื่อร่วมล้างทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยมีการติดป้ายทางเข้าออกตลาดเอาไว้ทุกจุดจากนั้นเทศบาลได้นำรถบรรทุกน้ำเข้าไปฉีดพ่นน้ำตามถนนและช่องจำหน่ายต่างๆ ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าต่างนำอุปกรณ์ ออกมาฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาด เพื่อสกัดกั้นการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

นอกจากตลาดแล้วทางเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว ร่วมกันทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ซึ่งเป็นจุดดาวน์ทาวน์ของจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดเชียงรายไนท์บาร์ซาร์ อยู่ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ได้นำรถดับเพลิงฉีดชำระล้าง และนำน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นบริเวณภายในอาคารผู้โดยสาร และบริเวณโดยรอบอาคารและลานจอดรถ เพื่อทำความสะอาดและสกัดกั้นป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

วันเดียวกันนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ร่วมกับนายภาสกร บุญลักษม์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย หัวหน้าคณะทำงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการสกัดกั้นโรคไว้รัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.เชียงราย หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการตั้งจุดคัดกรองที่จุดผ่านแดนถาวรทัง 5 จุดและจุดผ่อนปรนทุกจุดที่อยู่ติดกับประเทศเมียนมาและ สปป.ลาว รวมทั้งกักโรคผู้เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจำนวน 257 คนเป็นเวลา 14 วัน และงจัดเตรียมสถานที่และบุคลากรรองรับกรณีพบผู้ทีมีอาการเสี่ยงว่าจะติดเชื้อเอาไว้แล้ว

 

 

“มติคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดได้ให้อำนาจแต่ละจังหวัดกำหนดมาตรการตามบริบทของจังหวัดตัวเองได้เลย สำหรับ จ.เชียงราย มีประชากรกว่า 1.3 ล้านคน และมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศรวมกว่า 310 กิโลเมตร และมีการเดินทางเข้าและออกทั้งจากประเทศต่างๆ รวมทั้งภายในประเทศจึงยากที่จะไปดูใช้วิธีการปิดเมือง กระนั้นคณะกรรมการจะพิจารณากันเป็นกรณีๆ ไปเพื่อประกาศให้ทุกพื้นที่นำไปปฏิบัติ เช่น จะยกเลิกการบวชภาคฤดูร้อนหรือไม่ ปิดผับและบาร์หรือไม่ เป็นต้น”ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าว

 

ด้านนายภาสกร กล่าวว่าในการจัดประชุมร่วมกับนายอำเภอในพื้นที่ต่างๆ ล่าสุดมีมติให้มีการปิดจุดผ่อนปรนด้านที่ติดกับ อ.แม่สาย จำนวน 2 จุด และทางด้าน อ.เวียงแก่น รวมทั้งหมด 4 จุดโดยอยู่ระหว่างการรอการอนุมัติ และให้ปิดช่องทางธรรมชาติที่มีการเข้าออกกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าไปดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาแล้วผลักดันออกนอกประเทศไปได้ตามขั้นตอน นอกจากนี้มีการจัดแผนกรณีเข้าสู่ระยะที่ 3 ของโรคไวรัสโควิด-19 โดยให้ทางฝ่ายสาธารณสุข ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ฝ่ายทหาร ร่วมกันปฏิบัติการโดยแผนจะสมบูรณ์แบบภายในสัปดาห์ถัดไปแล้ว ส่วนกรณีหากพบผู้ติดเชื้อขึ้นมาก็มีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นศูนย์ในการกักตัวและรักษาซึ่งพบว่ามีสถานที่ บุคลากรและอุปกรณ์อยู่พร้อม ขณะที่ตามพื้นที่ต่างๆ นั้นตามระเบียบจะให้ทางฝ่ายปกครองทุกคนเป็นเจ้าพนักงานโรคติดต่อโดยให้สอดส่องดูแลทั่วทุกพื้นที่ย่อยกรณีพบบุคคลแปลกปลอมหรือมีพฤติกรรมต้องสงสัย ก็ให้เข้าไปดำเนินการกับบุคคลนั้นๆ ได้ต่อไป นอกจากนี้กรณีสถานที่ราชการ ศูนย์ราชการ ฯลฯ ก็เสนอให้มีการดูแลเข้มงวดทั้งการเข้าออกและทำงานภายในเพราะหากมีข้าราชการติดเชื้อขึ้นมาก็จะทำให้หน่วยงานในอาคารนั้นๆ ต้องกระทบและไม่สามารถทำงานแก้ไขปัญหาได้โดยปริยายต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.