ขอแสดงความยินดีผู้หญิงเก่งในวันสตรีสากล

5

ตามที่องค์การสหประชาชาติได้รับรองให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเป็นประธาน”โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2563” ในการมอบเกียรติบัตรแก่ “ผู้หญิงเก่ง” จำนวน 71 ท่าน จาก 65 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน

ทั้งนี้ การจัดงานสตรีสากลเป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิมนุษยชน และกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานสถานภาพสตรีอย่างเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.