“ปอยหลวง” แสดงผลงานสุดยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

38

วันที่ 15 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม “วันปอยหลวง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย รุ่นที่ 6 การประเมินผลเรียนรู้และผลสำเร็จของหลักสูตร มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย” ที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ตั้งอยู่ชุมชนน้ำลัด ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

ในภาพอาจจะมี 16 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ทั้งนี้ ทางนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ได้จัดแสดงผลงานที่ได้เรียนมา ซึ่งมีนักศึกษาสูงวัยจำนวน 559 คน มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย มีการเปิดการเรียนการสอนใน 8 หลักสูตร มีนักศึกษาเข้ามาเรียนแล้วทั้งสิ้น 6 รุ่น และกำลังจะเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สูงวัยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ชุมชนน้ำลัด ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053-150009

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.