เชียงรายรักษาโควิดหายอีก 3 ราย รวมหายแล้ว 6 ปิดถนนสายรอง เข้ม24ชั่วโมง ป้องกันโควิด19

4,179

วันที่ 9 เม.ย.63 ที่ บ้านกิ่วจำปี หมู่ 21 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชจังหวัดเชียงราย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที้ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่1 นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการปิดถนนที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด ซึ่งเป็นถนนสายรอง ระหว่าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กับ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข 109 ตอนแม่สรวย – ห้วยป่าไร่ กม.31+425 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เขตติดต่ออำเภอแม่สรวย กับอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งการปิดทางถนนดังกล่าว ได้นำ แท่งปูน แบริเออร์ มาทำการปิดถนน เพื่อปิดเส้นทางดังกล่าวเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด19 พร้อมขึ้นป้ายแจ้งเตือนการปิดถนนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 7 ในการปิดถนนสายรองรวม ทั้งสิ้น 7 เส้นทาง ซึ่งทั้งหมดเป็นถนนสายรอง ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ เชียงราย-พะเยา มีผลตั้งแต่วันที่ 9 – 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์โควิด 19 จะคลี่คลาย

 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า การปิดถนนสายรองถือว่าเป็นมติของคณะกรรมการโรคติดต่อ ให้มีการดำเนินการปิดถนน เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด19 โดยจุดนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย กับ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และอีก6 จุด ก็จะปิดพร้อมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดที่ปิด และเข้มงวดห้ามมีการเข้าออกโดยเด็ดขาด ขณะที่จุดที่เป็นถนนเส้นทางหลักจำนวน 4 เส้นทาง ก็ยังเปิดการเดินทางเข้าออกจังหวัดเชียงรายได้ แต่มีการมีเข้มงวดคัดกรอง 24 ชั่วโมง ซึ่งบุคลใดที่เข้ามาใจจังหวัดจะต้องสวมใส่หน้ากาก และแจ้งการเดินทางให้มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน

 

“ที่ผ่านมาชาวจังหวัดเชียรายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่างมาก ตั้งแต่มีการออกประกาศระดับจังหวัด และมีการประกาศเคอร์ฟิว ทำให้ขณะนี้ตัวผู้ป่วยโควิด19 เชียราย มีผู้ป่วย 9 ราย และไม่เพิ่มมาเป็นระยะเวลา 9 วันและผู้ป่วยก็มีการรักษาหาย เพิ่มอีก 3 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดเชียงราย ได้รักษาหายแล้ว 6 ราย เหลือการรักษาในโรงพยาบาล 3 ราย” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าว

 

 

ขณะที่ บ้านจะโก้ย หมู่ที่21 ต.ป่าแดด อ.แมีสรวย จ.เชียงราย มีเจ้าหน้าที่ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน คอยเฝ้าดูการเข้าออกหมู่บ้าน และมีการขึ้นป้ายห้ามบุคลภายนอกเข้าหากฝ่าฝืนจะถูกปรับ 3,000บาท นอกจากนี้ชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นชาวลาหู่ ได้ทำพิธีตามความเชื่อ เพื่อไม่ให้หมู่บ้านพบเจอกับสิ่งไม่ดี โดยเฉพาะโควิด19 ได้นำเครื่องรางมาวางไว้ทางเข้าหมู่บ้านด้วย

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.