อธิการฯ ราชภัฏเชียงรายแถลงจุดยืนทางการเมือง

137

logo

 

 

ที่ห้องประชุมสำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 40 แห่ง กล่าวว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง ซึ่งได้มาประชุมที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีความกังวลต่อสถานการณ์เมืองไทยในปัจจุบัน และมีมติร่วมกัน ตามแถลงการณ์ที่ประชุม (ฉบับที่ 2) ดังนี้

แถลงการณ์ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ฉบับที่ 2)ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แสดงจุดยืนคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 นั้น ปรากฏว่าขณะนี้ การชุมนุมทางการเมืองได้ขยายตัวไปอย่างกว้างขวาง จนเป็นที่น่าวิตกห่วงใยในความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศชาติ ทั้งในสายตาของประชาชนไทยและนานาอารยะประเทศ

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความกังวลใจ และห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจจะนำไปสู่สภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนราชการและในส่วนของประชาชน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอเสนอให้รัฐบาลและผู้ชุมนุมทุกฝ่ายแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี เคารพหลักการประชาธิปไตยและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน หากแม้ว่าสุดท้ายแล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหาใด ๆ ได้ ขอให้คืนอำนาจกลับสู่ประชาชน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.