เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าล้างตลาดปราศจากโรค”ตลาดห้วยปลากั้ง”

38

1 เมษายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงราย นำพนักงาน พร้อมรถน้ำ น้ำยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ทำความสะอาด ทำการล้างตลาดพบโชค ร่วมกับพ่อค้า-แม่ค้าตลาดห้วยปลากั้ง เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนและป้องกันลดอัตราเสี่ยงไวรัสโควิด-19

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.