แต่งตั้งคณะกรรมการหอกระจายข่าวประจำชุมชน

20

วันที่ 9 เม.ย.63 หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของรัฐอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง เสมอภาคและเท่าเทียมกัน นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำชุมชน เทศบาลนครเชียงราย เพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปสู่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ไม่สร้างความรำคาญให้กับชุมชน รวมทั้งทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.