กอ.รมน.เชียงราย ช่วยเกษตรกร ส่งลิ้นจี่ ออกขายต่างจังหวัด หลังได้รับผลกระทบ โควิด-19

242

 

ในช่วงโควิด -19 กำลังระบาด ทำให้หลายอาชีพได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ซึ่งเป็นผลผลิตของจังหวัดเชียงราย ได้รับผลกระทบเช่นกัน ไม่สามารถกระจายสินค้าออกจำหน่ายได้ ทาง กอ.รมน.เชียงราย ได้เห็นถึงความเดือนร้อน ทางพ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย จึงได้มอบหมายให้ พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. อำนวยการ ประสานงาน ร่วมกับ นายแก้ว ศุภกรธนสาร หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเชียงรายสนับสนุนเกษตรในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด – 19

ซึ่งลิ้นจี่เป็นผลไม้ตามฤดูกาลของ จังหวัดเชียงราย โดยทางไปรษณีย์จังหวัดเชียงรายจะเป็นผู้รับลิ้นจี่จากเกษตรกร บ.ห้วยแก้ว ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นำส่งให้กับไปรษณีย์ กทม.และปริมณฑลเพื่อจำหน่ายที่ไปรษณีย์ฯ โดยได้ดำเนินการมาแล้ว จำนวน 2 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 รวมจำนวน 10 ตัน เมื่อจำหน่ายได้และจะได้นำเงินส่งให้กับเกษตรกรฯ ที่นำผลผลิตมาส่งให้ ซึ่งทางไปรษณีย์จังหวัดเชียงรายจะยังคงดำเนินการต่อไปเมื่อมีการสั่งมาจาก กทม.และปริมณฑลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.