ร่วมยกระดับผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเมืองเชียงราย

7

วันที่ 22 พ.ค. 63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา ในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยจะทำการสำรวจสร้างระบบฐานข้อมูล และช่องทางการนำเสนอ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ของสินค้าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งสามารถสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เป็นที่แพร่หลายโดยมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมรายได้ และการสร้างอาชีพให้กับประชาชน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.