ผบ.จทบ.ช.ร.ส่งมอบหน้าที่ไปรับตำแหน่งใหม่

110

เวลา 10.00 น.วันที่ 3 ต.ค.56 ที่กองบังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย พล.ท.สัณห์ชัย จารุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (ผบ.จทบ.ช.ร. ท่านเดิม) และ พล.ต.พัฒนา มาตร์มงคล ผบ.จทบ.ช.ร.(ท่านใหม่) ได้ทำการรับมอบการบังคับบัญชา โดยมีกำลังทหารจากจังหวัดทหารบกเชียงราย ข้าราชการและลูกจ้าง จังหวัดทหารบกเชียงราย พร้อมส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

พล.ท.สัณห์ชัย จารุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (ผบ.จทบ.ช.ร. ท่านเดิม) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ได้รับราชการที่จังหวัดทหารบกเชียงราย ประทับใจในการทำงานร่วมกันกับทุกฝ่าย ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ แรงกายแรงใจ ต่อภาระกิจของหน่วย ตลอดจนได้ร่วมกันพัฒนาหน่วยอย่างไม่เห็นถึงความเหนื่อยยาก ซึ่งที่ผ่านมาหากได้กระทำการไดล่วงเกินกับผู้ใดแล้วก็ขออภัยไว้นโอกาศนนี้ สำหรับ พล.ต.พัฒนา มาตร์มงคล ที่มารับตำแหน่ง ผบ.จทบ.ช.ร.ต่อผมเชื่อมันว่าท่านมีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในทกด้าน และเป็นที่ยอมรับทั้งผู้บังคับบัญชาทและผู้ใต้ยังคับบัญชา ซึ่งการดำเนินภาระกอจของจังหวัดทหารบกเชียงรายจะดำเนินไปได้อย่างดียิ่งขึ้นต่อไป

ด้าน พล.ต.พัฒนา มาตร์มงคล ผบ.จทบ.ช.ร.(ท่านใหม่) กล่าวว่า ในการรับหน้าที่ในครั้งนี้ ขอสัญญาว่า จังหวัดทหารบกเชียงรายภายใต้การนำของกระผม จะมุ่งมั่นและยึดถือตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด โดยจะพัฒนาและสานต่องานที่เกิดขึ้นในจังหวัดทหารบกเชียงราย มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

S1130070 S1130030 S1130031 S1130034 S1130050 S1130056 S1130068

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.