ถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา

5

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

วันที่ 3 ก.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ได้กระทำความดี ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม ณ วัดสันทรายใหม่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.