โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

15

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ไปเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารและคณะครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ในการวางแนวทางการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โดยความร่วมมือกับโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ณ ห้องประชุมพัฒนาลังการ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.