พระราชทานโรงครัวแจกอาหารช่วยชาวเชียงรายช่วงโควิด19

9

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้, รถยนต์ และสถานที่กลางแจ้ง

วันที่ 20 ก.ค.63 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางหลังแรก) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย ร่วมนำทุกภาคส่วนแจกอาหารปรุงสุกใหม่ น้ำดื่ม และยาสีฟัน ให้กับประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ข้าราชการทุกภาคส่วน ซึ่งวันแรกจำนวน 200 ชุด และยังได้นำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตามชุมชนต่าง จำนวน 5 ครอบครัว ได้แก่ 1. นางคำผวน ประสาทหิน 2. นางศรีวรรณ จันทร์เทพ 3. นางเตรียม เครือไหว 4. นายอินปั๋น อยู่อินทร์ และ 5. นายอินทร์ สิทธิขันแก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.