เชียงรายปลูกป่าถ้ำตุ๊ปู่สร้างพื้นที่สีเขียวดักจับฝุ่นขนาดเล็กสืบสานสู่100ล้านต้น

35

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ชาวบ้านจากชุมชนน้ำลัด นักเรียนจากโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมือง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบ และภายใน สถานปฏิบัติธรรมสำนักวิปัสสนาถ้ำตุ๊ปู่ ชุมชนน้ำลัด หมู่ที่ 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อให้ดูสะอาดตาไม่ให้ต้นหญ้าบดบังความสวยงามของหน้าผาเขาหินของถ้ำตุ๊ปู่ เก็บขยะ และร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” โดยกิจกรรมทั้งหมด เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว ทางเทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินการในพื้นที่ สถานปฏิบัติธรรมสำนักวิปัสสนาถ้ำตุ๊ปู่ ชุมชนน้ำลัด มาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ พระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้มอบพื้นที่ดังกล่าวให้ทางเทศบาลนครเชียงราย ดูแลรักษา และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชาวจังหวัดเชียงราย เพื่อต่อยอดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ศึกษาธรรมชาติต่อไปในอนาคต เพราะจุดดังกล่าวมีทั้งถ้ำ และหน้าผาหินที่ส่วยงาม ที่สำคัญยังมีต้นจันผา ให้ชมจำนวนมาก และการปลูกต้นไม้ก็ยังสามารถทำให้ช่วยดักจับฝุ่นขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ได้ด้วย เพราะเชียงรายเกิดปัญหมอกควันทุกปี แต่หากมีต้นไม้มากขึ้น เชื่อว่าปัญหาฝุ่นขนาดเล็กก็จะเบาบางลงได้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.