เชียงรายแสดงศักยภาพและพลังรวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงรายเผชิญสาธารณภัยในทุกรูปแบบ 

5
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมตรวจเยี่ยมสรรพกำลังและความพร้อมกำลังพล ยุทธโปกรณ์ เครื่องจักรกลหนัก เบา ของหน่วยกู้ชีพกูภัยทั้งทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการกู้ภัยทุกรูปแบบ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ตามโครงการป้องกันปราบปราม การจัดระเบียบสังคม การปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยด้านวินัยจราจร และพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนในด้านความปลอดภัยวินัยจราจรและการจัดการภัยพิบัติ(รวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงราย) (Chiangrai Emergency Response Team : CERT) ภายในบริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.