เมืองไทยดี๊ดีถ่ายทำรายการที่นครเชียงราย

21
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 รายการ เมืองไทยดี้ดี ช่องNBT ได้เข้าสัมภาษณ์ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นโยบายนครเชียงรายเมืองน่าอยู่ พร้อมร่วมบันทึกภาพกิจกรรมดีดีมหาวิทยาลัยวัยที่สาม ดาวน์ทาวน์ (ขนส่งแห่งที่ 1) หอนาฬิกาเชียงราย วัดเชียงยืน วัดห้วยปลากั้ง วัดร่องเสือเต้น และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น พร้อมทั้งบันทึกภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรม “การฝึกจิตพัฒนาใจ” กิจกรรมจิตศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจโดยการใช้กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์เข้ากับชีวิตประจำวัน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.