(มีคลิป)หารือห้ามรถตู้เข้ามาขนสินค้านอกเขตด่านพรมแดน หากตกลงไม่ได้ก็อาจจะต้องปิดด่าน

1,347

ที่ห้องประชุมที่ว่าการ อ.แม่สาย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ประชุมร่วมชายแดนส่วนท้องถิ่นของไทยกับเมียนมา ระหว่าง อ.แม่สาย กับ จ.ท่าขี้เหล็ก ถึงมาตราการในการป้องกันไวรัสโควิด-19 จากการการขนส่งสินค้าที่่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 โดยมีฝ่ายปกครอง หน่วยเฉพาะกิจกรมหทารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) สาธารณสุข หอการค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยฝ่ายเมียนมามีนายซาน เมี่ยซอ นายอำเภอท่าขี้เหล็ก นาย ด่านศุลกากร สาธารณสุข หอการค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเช่นกัน

โดยปัจจุบันการขนส่งสินค้าจากฝั่งไทยมีการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคข้ามไปยังฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก โดยมีข้อกำหนดให้คนขับรถบรรทุกข้ามไปส่งสินค้าได้ท่าขี้เหล็กได้ไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยห้ามค้างแรม แต่ยังพบมีการใช้รถบรรทุกสินค้าประเภทรถตู้มากกว่า 200 คัน ขับมาจากฝั่งประเทศเมียนมาข้ามมาขนสินค้าจากฝั่งไทย โดยมีการขับผ่านด่านพรมแดนตรงสะพานเข้ามารับสินค้าตามโกดังต่างๆ ในเขต อ.แม่สาย ก่อนจะขนสินค้ากลับฝั่งประเทศเมียนมาไป ซึ่งทางนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ได้มีประกาศฉบับที่ 35 โดยกำหนดให้มาตรการใหม่ โดยจัดให้มีลานเปลี่ยนถ่ายสินค้าตรงด่านพรมแดนใกล้สะพาน ไม่อนุญาตให้รถตู้ดังขับล้ำเข้ามาชั้นในของประเทศไทยอีก และจะมีการตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการขนถ่านสินค้าด้วย

 

ด้านนายซาน เมี่ยซอ นายอำเภอท่าขี้เหล็ก กล่าวว่าปัจจุบันที่ จ.ท่าขี้เหล็ก ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และรถยนต์หรือแม้แต่ผู้คนก็ถูกตรวจสอบด้วยมาตรการที่เข้มงวดโดยเฉพาะตามถนนสายเมืองเชียงตุงซึ่งเป็นเมืองใหญของรัฐฉานไปยัง จ.ท่าขี้เหล็กส่วนการจะกันไม่ให้รถตู้ขนสินค้าขนถ่ายสินค้าตรงด่านพรมแดนนั้นจะทำให้เกิดต้นทุนสูงขึ้น เพราะต้องใช้ทั้งรถบรรทุกเพิ่มเติม ใช้แรงงานขน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยและยังทำให้ราคาสินค้าอาจพุ่งสูงขึ้น แต่นายอำเภอแม่สายยังคงยืนยันที่จะให้ใช้มาตรการดังกล่าว ทางฝ่ายประเทศเมียนมา ก็จะดำเนินการในลักษณะเดียวกันด้วยการห้ามรถบรรทุกสินค้าไทยห้ามเข้าไปชั้นในเมืองท่าขี้เหล็กโดยให้มีการเปลี่ยนถ่ายคนเป็นชาวเมียนมาตรงบริเวณสะพานข้ามลำน้ำสายเช่นกัน

 

ทำให้หารือไม่ได้ข้อยุติทำให้นายซาน เมี่ย ซอ นายอำเภอท่าขี้เหล็ก ได้หยิบยกข้อตกลงระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทย-เมียนมา ที่ระบุว่าหากการหารือระหว่างประเทศตกลงกันไม่ได้ทางการเมียนมาก็อนุญาตให้ส่วนท้องถิ่นสามารถปิดด่านพรมแดนได้เลย ซึ่งกรณีนี้หากไม่สามารถใช้มาตรการเดียวกันเขาก็จะแจ้งให้มีการปิดด่านพรมแดนตรงสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 ฝั่งประเทศเมียนมาได้เลย ทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงจะนำข้อหารือไปแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละฝ่ายเพื่อจะกลับไปหารือสำหรับหาข้อตกลงกันอีกครั้งต่อไป

 

 

ในส่วนของการป้องกันตามแนวชายแดนทางเจ้าหน้าที่ทหารของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมืองก็ได้มีการจัดกำลังร่วมกับองกรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรักษาความสงบภายในหมูบ้าน เพื่อร่วมกันกสัดกั้นการลักลอยบเข้าเมืองตามแนวชายแดนโดนไม่มีการตรวจคัดกรองโรคอย่างถูกต้องซึ่งอาจจะทำให้เกิดการระบาดของโรคในพื้นที่ได้ โดยได้มีการเพิ่มกล้องวงจรปิด ไฟส่องสว่าง เพิ่มลวดหนามแบบหีมเพลง และการลาดตระเวณของเจ้าหน้าที่ด้วย

 

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.