อบจ.เชียงรายแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2013 (ครั้งที่ 2)

16

2

 

 

เวลา 16.00 น.วันที่ 5 ธ.ค.56 ที่บริเวณสนามยูในเต็ดสเตเดียม นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์ ผช.ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาเชียงราย ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2013 (ครั้งที่ 2) โดยก่อนเริ่มการแถลงข่าวขบวนพาเหรดนำขบวน การแสดงพื้นเมือง ขบวนธงอาเซียน 10 ประเทศ

นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2013 (ครั้งที่ 2) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสรอมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนา และแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ ได้นำผลผลิต และผลติภัณฑ์โอทอป (OTOP) มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และแลกเปลี่ยนสินค้าในกล่มประเทศอาเซียน

สำหรับการจัดงานในปีนี้มีกิจกรรมต่างๆภายใน อาทิ การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศภูฏานมาประดิษฐานภายในบริเวณงาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้เคารพสักการะอันเป็นศิริมคลแก่ชีวิต การจัดสวนดอกไม้เทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ การจัดขบวนบุปผาชาติทางน้ำ อุทยานไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธ์ การจัดการประกวดมิสอาเซียน การจัดกาดมั่วล้านนา หมู่บ้านหิมะ และการแสดงไฟสุดอลังการบนเวทีกลางน้ำชุด “เดอะริเวอร์ออฟไลฟ์ (The River of Life) เดอะบริจด์ออฟไลฟ์ (The Bridge of Life) และแสงแห่งศรัทธรา”

ซึ่งการจัดงานในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้เตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าาในจังหวัดเชียงราย และเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งปีที่ผ่านมาทำให้มีประสบการณ์ในการจัดงานปีนี้จึงได้เตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อให้งานออกมาสวยงาม โดยงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2013 (ครั้งที่ 2) จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.56 – 5 ม.ค.57

 

4

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.