“พญาสิงห์ แห่งขุนเขา” สโมสร เจทีฟุตบอล คลับ จดปากกาเซ็น MOU ร่วมมือ รร.เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ เชียงราย พัฒนาแข้งฟุตบอลสายเลือดใหม่

256

เช้าวันนี้ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สโมสร เจทีฟุตบอล คลับ “พญาสิงห์ แห่งขุนเขา” ได้จัดพิธีแถลงข่าวการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง สโมสร เจทีฟุตบอล คลับ กับทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านฟุตบอลของเด็กและเยาวชน ที่มีใจรักในการเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีความเป็นเลิศในด้านกีฬาฟุตบอล

โดยมี นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (ประธานในพิธี), นายธีรยุทธ ชัยอิ่นคำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย, นายอัมรินทร์ มณีรัตน์ นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย, นายอิสภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการรงเรียนเตรียมอุตมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย, นางเพ็ญนภา สุวรรณโณ รองประธานครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย, มิสเตอร์โจเซฟ องดัว ผู้จัดการสโมสร เจที ฟุตบอล คลับ, นางสาวธน์สินี ทวีเรืองทรัพย์ ประธานสโมสร เจที ฟุตบอล คลับ, และนายสวัสดิ์ สายสุขกาจินะกุล ที่ปรึกษาสโมสร เจ ที ฟุตบอล คลับ และสื่อมวลชน ร่วมพธีลงนานในครั้งนี้
สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ที่มีใจรักในการเล่นกีฬาฟุตบอล ได้มีโอกาสฝึกฝนฝีเท้า และศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา พร้อมพัฒนาเป็นนักกีฬาในสังกัดของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย และสโมสร เจทีฟุตบอล คลับ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพต่อไป

นางสาวธน์สินี ทวีเรืองทรัพย์ ประธานสโมสร กว่าวว่า นโยบายของทาง สโมสร เจที ฟุตบอล คลับ อยากจะเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนที่มีใจรักในการเล่นกีฬาฟุตบอล ให้ได้มีโอกาสตามหาความฝัน โดยการได้มาฝึกซ้อม กับโค้ชมืออาชีพ เพื่อหาประสบการณ์และพัฒนาฝีเท้าในการเล่นกีฬาฟุตบอลแบบมืออาชีพ โดยในการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU กับทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ในครั้งนี้ ทางสโมสรจะร่วมเป็นทีมงานผู้ฝึกสอนร่วมกับคณะครูของโรงเรียน เพื่อทำการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล ในนามทีมของโรงเรียนตามความเหมาะสม

กรณีการแข่งขันที่ใช้ชื่อทีมในนามของโรงเรียน ทางโรงเรียนจะต้องเป็นผู้จัดหางบประมาณในการดำเนินการ เช่น ชุดการแข่งขันชุดฝึกซ้อม ฟุตบอล อุปกรณ์การแข่งขันและการฝึกซ้อม ค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการแข่งขัน รวมไปถึงเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน

ส่วนกรณีการแข่งขันที่ใช้ชื่อของสโมสรเข้าร่วมการแข่งขันทางสโมสรจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเองทั้งหหด ทั้งนี้ทางสโมสรจะร่วมกับทางโรงเรียนปรับปรุง สนามฟุตบอล ห้องน้ำบริเวณสนามฟุตบอล ห้องอาบน้ำห้องแต่งตัว เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน รวมทั้งจะมีการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬาฟุตบอลที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.