นักธุรกิจลาวเชื่อมความสัมพันธ์หวังดึงนักธุรกิจเชียงรายร่วมลงทุน

15

1

 

ที่ห้องประชุมโรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท & สปา เชียงราย อ.เมืองเชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการต้อนรับคณะรัฐและภาคเอกชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ระหว่างประเทศไทย ลาว บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น
นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จัดกิจกรรมการดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เป็นการกระชับความร่วมมือในการพัฒนา และเสริมสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ พัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดน รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ด้าน ดร.สนั่น จุลมณี รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว กล่าวว่า ลาวและไทยมีความคล้องคล้ายคลึงกันทางด้านสังคม วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน การที่นักธุรกิจจากลาวได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเจริญให้ทั้งสองประเทศพัฒนาเคียงคู่กันไป

รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว กล่าวต่อไปว่า สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของลาวในปัจจุบันกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดด โดยตั้งเป้าหมายเพิ่ม GDP ให้ขยายตัวมากกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ เพื่อใกล้เคียงกับประเทศข้างเคียง และตั้งแต่ปี 2004 ที่ผ่านมา ลาวตั้งเป้าจะเป็นแหล่งพลังงานในภูมิภาค นอกจากนี้ยังเชิญชวนนักธุรกิจในเชียงรายและประเทศไทยร่วมลงทุนในด้านต่างๆในครั้งนี้มีประธานการค้าและอุตสาหกรรมแต่ละแขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากแขวงบ่อแก้ว หลวงน้ำทา อุดมไชย ไชยะบุรี หลวงพระบาง นครเวียงจันทร์ จำปาสัก คำม่วน สะหวันนะเขต บอลิคำไซ เชียงขวาง และหัวพัน เข้าร่วมกว่า 20 คน

“สำหรับการประชุมในครั้งนี้จะได้มีการนำข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ มาใช้ในการวางแผนการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS)เพื่อรองรับการเข้าสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป”นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

 

2                        3

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.