“กูรูเดวาอาชรัม” จัดพิธีนวราตรี ปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการ กลางลานท่าแพ ทุกศาสนาพร้อมใจร่วมสร้างสันติภาพ #เชียงใหม่

48

กูรูเดวาอาชรัม (ศาสนสถานพราหมณ์ฮินดูจังหวัดเชียงใหม่) เตรียมจัดพิธีนวราตรี ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ กลางข่วงประตูท่าแพ ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลนวราตรีสัมพันธ์ศาสนาวัฒนธรรมความเชื่อเพื่อสันติภาพ” ซึ่งเป็นเทศกาลบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ตามหลักความเชื่อความศรัทธาของศาสนาฮินดู

โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 มีสวามีนี อัมเบกา แซ่เตีย เป็นประธานในการจัดงาน และดร.สวามินีศิวาเวสวรัณต์ นันดา สรัสวตี คุรุเทวา มหาราชจี เป็นประธานฝ่ายนักบวชฮินดู โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน

สำหรับพิธีการจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนถึงช่วงกลางดึกของวันเดียวกัน ณ ลานข่วงประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ ภายในงานมีการเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ ”ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ เพื่อสันติภาพ” โดยมี ดร. สวามีนี ศิวาเวสวรัณต์นันดา สรัสวตี คุรุเทวา มหาราชจี เป็นประธานในการเสวนาฯ และมีผู้ร่วมเสวนาจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมด้วย ได้แก่ ผู้แทนจากกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปและวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนจากศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากกงสุลประเทศอินเดีย ผู้แทนจากองค์กรต่างๆทางศาสนา ผู้แทนจากศาสนาต่างๆ ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ (โปรแตสแต็นท์) ศาสนาคริสต์(คาทอลิค) ศาสนาซิกข์ (คุรุสิงห์สภา) ศาสนาอิสลาม ศาสนาชุมชนบาไฮ กลุ่มฮเรกฤษณะ และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (นักบวชฮินดูสวามี) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ “ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม ทุกความเชื่อ เราจะอยู่ร่วมกันเพื่อสันติภาพ“

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การออกบูธการแสดงออกในเชิงวัฒนธรรมความเชื่อ ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สื่อถึงความหลากหลายทางความเชื่อของศาสนา และเพื่อเฉลิมฉลอง การแสดงออกถึงความรัก ความศรัทธาต่อองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี การออกบูธนิทรรศกาล การออกโรงทาน ฯลฯ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.