เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระเจ้ามังรายมหาราชขึ้นเวียงเชียงราย

327

วันที่ 1 พ.ย. 63 นายวันชัย จุงสทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และ นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ภาคประชาชนชาวเชียงราย ร่วมกัน อัญเชิญพระบรมรูปพระเจ้ามังรายมหาราชเสด็จขึ้นเวียงเชียงราย

ทั้งนี้ พระครูโสภณ ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง จังหวัดเชียงราย ได้จัดขบวนอัญเชิญจากวัดมิ่งเมืองเพื่อแห่รอบตัวเมืองเชียงราย อย่างยิ่งใหญ่ จากนั้น อัญเชิญพระบรมรูปพระเจ้ามังรายมหาราช เพื่อไปยัง วัดพระธาตุดอยจอมทอง และนำคณะสงฆ์ พระเถระพระสงฆ์ จำนวน 108 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรม รูปพระเจ้ามังรายมหาราช ณ มณฑลพิธีสะดือเวียงเชียงราย วัดพระธาตุดอยจอมทอง
เมื่อมาถึง ณ มณฑลพิธีสะดือเวียงเชียงราย วัดพระธาตุดอยจอมทอง ได้ อัญเชิญพระบรมรูปพระเจ้ามังรายมหาราชปทักษิณรอบเสาสะดือเวียงเชียงราย 108 ต้น รวม 3 รอบ และอัญเชิญประทับพลับพลา ให้พระพักตร์ไปทางทิศเหรือ สู่สะดือเวียงเชียงราย และพระบรมธาตุดอยทอง ก่อนที่ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าถวายเครื่องสักการะแบบล้านนา ก่อนที่พระสงฆ์ 108 รูปจะอนุโมทนา

พระบรมรูปพระเจ้ามังรายมหาราช ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อนำไปประดิษฐาน ที่คุ้มพญามังราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ในอีก 2 เดือน ซึ่ง พระบรมรูปฯ อยู่ในท่าทรงนั่ง มีความสวยงามอย่างมาก และการจัดทำเพื่อเฉลิมฉลองจังหวัดเชียงราย มีอายุ 758 ปี พร้อมให้ประชาชนได้เข้ากราบไหว้ขอพร ผู้สร้างบ้านแปลงเมืองเชียงราย และอยู่คู่กับชาวอำเภอพญาเม็งราย ตราบนานเท่านานจากนี้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.