กลุ่มสตรีเชียงรายยื่นหนังสือให้กำลังใจยิ่งลักษณ์ ผ่านผู้ว่าเชียงราย

11

1386564319470

 

วันที่ 9 ธ.ค.56 ที่ผ่านมา บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย นางฐิติกา สุเดชมารค์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงรายได้นำสมาชิกในจังหวัดเชียงรายจำนวนกว่า 500 คนเข้ายื่นหนังสือแถลงการณ์ให้กำลังในการปฏิบัติงานของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แม้ว่าจะประกาศยุบสภาไปแล้ว โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้มารับหนังสือแถลงการณ์

โดยข้อความในแถลงการณ์มีดังนี้ ตามที่มีกลุ่มบุคคล นำประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เห็นต่าง กับรัฐบาล ประท้วงขับไล่ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ให้ออกจากตำแหน่งอีกทั้งนำเสนอแนวทางให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่มิใช่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ตามที่ปรากฏทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆนั้น

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ขอคัดค้านแนวทางของกลุ่มคณะบุคคลดังกล่าวที่มิใช่แนวทางตามครรลองตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้เนื่งอจากคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน นำโดยนายสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศ ตามระบอบประชาธิไตย มีความชอบธรรมในการบริหารจัดการตามแนวนโยบายที่ได้นำเสนอต่อสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้มีโครงการสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากมาย อาธิ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอนาคตประเทศไทย 2020 โครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ รวมถึงนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสง่างาม

ฉะนั้น คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย จึงขอสนับสนุนให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้บริหารงานเพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไป หากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงตามวิถีของระบอบประชาธิปไตย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เราขอปกป้อง และธำรงรักษาไว้ซึ่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ตามระบอบประชาธิไตย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.