แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่คุมเข้มป้องกันโควิด 19พื้นที่ชายแดนเชียงใหม่ เชียงราย

94

วันที่ 23 ธ.ค.63 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ได้เดินทางมาตรวจมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย โดยในพื้นที่ตำบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรองชั่วคราวในระดับตำบล ที่บ้านห้วยปู ตำบลท่าตอน ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการตรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยรถพระราชทาน บริเวณ เทศบาลตำบลแม่อาย

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในอำเภอแม่อาย ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยการจำกัดการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าตอน ตำบลมะลิกา และตำบลแม่อาย โดยการตั้งจุดตรวจในเขตติดต่อทั้ง 3 ตำบล การตรวจเชื้อโดยรถตรวจเชื้อโควิด 19 พระราชทาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในห้วง 21 – 23 ธ.ค.63 รวมไปถึงการตรวจคัดกรองก่อนเข้าตามสถานที่ต่างๆ อย่างเข้มงวด

 

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารของกองกำลังผาเมือง ซึ่งเป็นการปฏิบัติภารกิจในการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามช่องทางท่าข้ามธรรมชาติในพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งในช่วงเดือน ที่ผ่านมา กองกำลังผาเมืองได้มีการยกระดับความเข้มข้นในการสกัดกั้น โดยการเพิ่มเติมกำลังจำนวน 2 กองร้อย ในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รวมถึงการปฏิบัติการ Re X-ray ตาม บ้านเช่า หอพัก สถานประกอบการ หรือร้านค้า เพื่อตรวจสอบบุคคลต่างด้าวกลุ่มเสี่ยง

 

นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานกับประเทศเมียนมา ในการขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกในการส่งตัวคนไทยกลับเข้าประเทศ และการสกัดกั้นผู้ลักลอบผ่านแดนโดยผิดกฎหมาย ผ่านกลไก คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา หรือ TBC ซึ่งที่ผ่านมามียอดผู้ที่กลับเข้าประเทศและเข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้ว จำนวน 204 คน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.