ทน.ชร.ร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาเชียงรายนำไปสู่การสร้างงานและยกระดับเศรษฐกิจ

264
วันที่ 13 ม.ค.64 ตามที่เทศบาลนครเชียงรายและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ได้ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดเชียงราย โดยมีจุดเน้นภายในเขตเทศบาลนครเชียงรายและพื้นที่โดยรอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะ เข้าพบร่วมหารือกับนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารและข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นการกระจายศูนย์กลางความเจริญพื้นที่โดยรอบถึงแนวทางความร่วมมือที่สัมพันธ์ต่อห่วงโซ่อุปทาน ฐานเศรษฐกิจสีเขียว อันจะนำไปสู่การสร้างงาน และการยกระดับทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.