เมียนมา ควบคุมสถานการณ์พรมแดน ท่าขี้เหล็ก-แม่สาย หลังปฏิวัติ รถสินค้าตกค้างชายแดนเพียบ

292

วันที่ 1 ก.พ.64 หลังจากที่ทหารในประเทศเมียนมาได้เข้าควบคุมตัวผู้นำระดับสูงในรัฐบาลนำโดยนางอองซาน ซูจี และคณะแล้ว สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.เชียงราย เริ่มมีความตึงเครียด โดยหน่วยทหารที่ประจำอยู่ใน จ.ท่าขี้เหล็ก จำนวน 3 หน่วย ได้ถูกสั่งการให้เตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถออกปฏิบัติการตามคำสั่งได้ตลอดเวลา ได้มีการส่งกองกำลังบางส่วนไปประจำอยู่ตามด่านตรวจสำคัญต่างๆ ที่เชื่อมระหว่างเมือง เช่น ด่านหมากยางบนถนนอาร์สามบีเชื่อมระหว่างท่าขี้เหล็กกับเมืองเชียงตุง และห้ามไม่ให้ประชาชนทั่วไปเดินทางผ่านด่านดังกล่าว โดยปฏิบัติการดังกล่าวมีตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ควบคุมตัวคณะรัฐบาลรักษาการของเมียนมาแล้ว

นอกจากนี้มีการตัดระบบการสื่อสารทั้งโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ การสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ กับรักษาการรัฐบาลพลเรือนและรัฐบาลท้องถิ่นที่เมืองตองจีเมืองหลวงของรัฐฉาน แต่ในพื้นที่ จ.ท่าขี้เหล็ก ระบบอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์ยังใช้การได้เพราะมีการใช้สัญญานจากฝั่งไทยเป็นหลัก โดยสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่่ติดกับประเทศไทยในช่วงเช้า การขนส่งสินค้าระหว่างแม่สายกับท่าขี้เหล็กซึ่งทำกัน ณ จุดผ่านแดนถาวรแม่สาย สะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 ยังคงดำเนินการกันอยู่ตามปกติ ต่อมาเวลาประมาณ 09.38 น. เจ้าหน้าที่ของทางการท่าขี้เหล็กได้ทำการควบคุมพื้นที่โดยได้มีการงดใช้เส้นทางผ่านพรมแดน เป็นการชั่วคราว เพื่อรอคำสั่งของคณะปฏิวัติ ขณะที่แม่ทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับเมียนมา ส่งกำลังตรึงชายแดนเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

สำหรับสถานการณ์ในตัวจังหวัดท่าขี้เหล็ก จากการตรวจสอบในช่วงเช้าพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำหน้าที่กันตามปกติ เพียงแต่ก็รอฟังคำสั่งจากคณะปฏิวัติว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ ในขณะที่การใช้ชีวิตของประชาชนไม่ได้มีการเข้มงวดมากนัก มีเพียงแต่การตัดสัญญาณสื่อสารเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากด่านพรมแดนปิดไม่มีการขนส่งสินค้าเกิดขึ้น ประชาชนในเมืองท่าขี้เหล็ก ซึ่งพึ่งพาสินค้าจากแม่สายมีผลกระทบอย่างแน่นอน ในขณะที่การส่งออกสินค้าจากประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,000 ล้านบาทก็จะหายไป สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าไทย รวมทั้งบรรดาเจ้าของรถตู้ที่มีอาชีพรับจ้างขนส่งสินค้าไปท่าขี้เหล็กในพื้นที่แม่สายที่มีมากกว่า 200 คัน

 

น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย และประธานหอการค้า อ.แม่สาย กล่าวว่าคาดว่าในระยะยาวจะมีการแก้ไขปัญหาการค้าชายชายแดนให้กลับคืนสู่ปกติเพราะต่างมีความจำเป็นในการค้ากันทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งจะต้องรอคำสั่งจากคณะปฏิวัติของทางเมียนมาว่าจะดำเนินการอย่างใด

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.