เทศบาลนครเชียงราย สัมนาวิชาการ ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองอย่างยั่งยืน

12

DSC_2131

 

DSC_2139

 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.