คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมต้อนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

9

 

DSC_9591

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมต้อนรับนายระพีพันธุ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปโครงการต่างๆ และลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน ณ เทศบาลนครเชียงราย

DSC_9615

 

DSC_9654

 

DSC_9789

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.