เทศบาลนครเชียงราย รัยการตรวจประเมินเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕

9

DSC_1621

 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ให้การต้อนรับ นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ที่ปรึกษา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕ ที่ได้ลงตรวจพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย และฟังบรรยายสรุป ด้านการดำเนินงานตามแนวทางเมืองน่าอยู่ ณ ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.