มฟล.จัดงานวันวัฒนธรรมจีน ต้องรับเทศกาลตรุษจีน

12

DSC_6346

DSC_6402

 

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดงานวันวัฒนธรรมจีน เพื่อส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน รวมถึงสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับจีน โดยมีนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมจีน, นิทรรศการพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน, กิจกรรมวัฒนธรรมจีน อาทิ เล่นเกมส์, การคัดลายมือจีน, การทำหน้ากากจีน, การตัดกระดาษจีน, การทำโคมแบบจีน เป็นต้น ยังมีการชิมและชมการสาธิตการทำอาหารและขนมของจีน และการแข่งขันเขียนพู่กันจีน การคัดลายมือจีน และการแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะ รวมถึงการเขียนคำอวยพรตามแบบวัฒนธรรมจีนใจความว่า ‘ก้าวสู่ปีม้า ขอประชาชนมีความสุข’  

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.