บุคคลากรเทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองจุลศักราช๑๓๘๔

535
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นำสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 4 เขต พร้อมด้วยนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงาน และผู้อำนวยการบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย1-8 เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองจุลศักราช ๑๓๘๔ จากนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน นายธเนศ โกมลธง นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูพร้อม ทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.