มหกรรมตลาดประชารัฐสุขใจนครเชียงรายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร

676
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงรายข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมเปิดกิจกรรม “มหกรรมตลาดประชารัฐสุขใจนครเชียงราย” โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดกิจกรรม “มหกรรมตลาดประชารัฐสุขใจนครเชียงราย” พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองเชียงราย, พาณิชย์จังหวัดเชียงราย, เกษตรจังหวัดเชียงราย, ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย, หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยว ณ บริเวณลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายได้บูรณาการ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐสุขใจ จำนวนกว่า 40 ร้าน ซึ่งกิจกรรม มีการนำพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด รวมทั้งผักและผลไม้ ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ค้าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย สินค้าจากชุมชนในจังหวัดเชียงราย มาจำหน่ายในงานด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผลไม้ และ กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.