เทศบาลนครเชียงรายประสานฝายน้ำกกเปิดการระบายน้ำเต็มอัตราป้องกันน้ำเอ่อหลังประจำจุดเร่งระบายน้ำทุกจุด

718
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ติดตามการเกิดฝนตกในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย พบว่าขณะนี้เกิน 100 มม.สั่งการให้ ฝ่ายป้องกันเทศบาลนครเชียงราย นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง นำเจ้าหน้าที่ ประสาน ชลประทานเชียงราย เพื่อเปิดประตูน้ำที่ฝายเชียงราย เพื่อเร่งการระบายน้ำกก ในการป้องกันการเอ่อล้นของแม่น้ำ และทำให้การระบายน้ำกก ล่าช้าลงดังนี้
1. จุดประตูกั้นน้ำ ชุมชนหัวฝาย ได้ทำการปิดประตูน้ำฝังระบายน้ำเข้าเมืองทั้งหมด และได้ทำการเปิดประตูน้ำฝั่งระบายน้ำออกนอกเมืองเส้นทางน้ำ บ้านหนองด่าน จำนวน 2 บาน
2. จุดประตูน้ำ ชุมชนดอยสะเก็น เปิดประตูน้ำขึ้นไว้สูงสุด จำนวน 1 บาน
ส่วนระดับน้ำแม่กรณ์ ณ เวลานี้ 22.00 น. ยังอยู่ในสภาพปกติ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ประจำจุดการระบายน้ำ ทั้งจุดหัวสนามบินฝูงบิน 416 ตลาดศิริกรณ์ ประตูเชียงใหม่ ทำการเดินเครื่องสูบน้ำตลอดเวลา เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากเขตเทศบาลนครเชียงราย ที่คงข้างในท่อระบายน้ำตลอด24ชม. ในการองรับน้ำในการป้องกันน้ำท่วม และจัดสายตรวจออกตรวจทุกชุมชน ในการป้องกันน้ำท่วมขังรอการระบาย หากพบจุดใดมีมีปัญหา ให้ดำเนินการเปิดทางน้ำทันที ในพื้นที่ 65 ชุมชน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.